Kindai University
Multimedia Understanding Group

Members

Faculty

PhD Students

Master Students

 • Kazuma Fujioka
 • Chen Zihao
 • Keigo Matsumura
 • Shota Mizuno
 • Takumi Sato
 • Yuta Horiuchi

Bachelor Students

 • Sho Imamura
 • Takuto Watanabe
 • Ryoya Okuno
 • Koki Matsuura
 • Yuma Takeda
 • Toya Oyama
 • Reo Miyashita
 • Gen Kakutani
 • Taichi Shinno
 • Yuri Sawa

Alumni

(Master course)

 • Koki Nishimoto
 • Daiki Mukai
 • Naoki Takashima

(Bachelor course)

 • Norihiro Yamawaki
 • Uttam Shrestha
 • Yuki Sakabe
 • Tasuku Sakashita
 • Hiroki Hidaka
 • Teppei Nomiyama
 • Shunsuke Utsuki
 • Ryosuke Utsunomiya
 • Kenshin Nakada
 • Kaito Sasaki
 • Hikaru Hasegawa
 • Riku Orita
 • Kota Sakata
 • Hayato Okada
 • Juri Uetsuka
 • Daich Sakurai
 • Mikitaka Kajihara
Top